Welkom bij GHV Bouw Amsterdam B.V.

Wij bieden u de volgende diensten:

  • Renovatie
  • Restauratie
  • Onderhoud
  • Nieuwbouw
  • Bestrijding houtaantasters
  • PS. Renovatie vloeren
  • Vocht regulering

Al onze projecten doen wij met liefde voor onze ambacht. wij denken met de mensen mee om tot de beste resultaat te komen

logo


Diensten

Men spreekt van renoveren bij het aanpassen, vernieuwen of verbouwen van een bestaand pand. Renoveren heeft als doel om een pand bruikbaar te maken dat voldoet aan de eisen van tegenwoordig. Zo bent u bijvoorbeeld in het bezit van een pand waarbij verbouwen noodzakelijk is om erin te wonen. De werkzaamheden die u hierbij verricht of laat uitvoeren vallen onder renovatiewerkzaamheden. Bouwbedrijf GHV Bouw te Amsterdam  helpt u graag en verricht werkzaamheden aan uw pand die voldoen aan alle eisen.

Er is sprake van verbouwen bijvoorbeeld bij het uitbreken van muren om ruimte te maken tussen kamers, het uitbreiden van de zolderruimte of om uw keuken te vernieuwen. Soms weet u niet precies wat u moet verbouwen of hoe u dat wil doen.Bouwbedrijf GHV Bouw te Amsterdam helpt u hier uitstekend bij en geeft u advies dat aansluit op uw wensen en uw budget.

Monumentale panden zijn bij ons in goede handen. Denk hierbij aan oude panden en houten elementen die gerestaureerd moeten worden. Wij verrichten zorgvuldige werkzaamheden aan panden die speciaal onderhoud nodig hebben, omdat wij een gecertificeerd houtrot restauratie bedrijf zijn.  De werkzaamheden bestaan uit restauratie van daken, trappen, vloeren, deuren en kozijnen. Ook kan het buitenwerk geheel worden gerestaureerd.

restauratie

Restaureren is herstellen. Restauratie is het bouwgerelateerde werk waarmee gebouwen of onderdelen van gebouwen met een kunstzinnige of cultuurhistorische waarde in een zodanige conditie worden gebracht dat de oorspronkelijke waarde zoveel mogelijk behouden wordt. Het functionele aspect i.v.m. het huidige gebruik is daarbij van ondergeschikte betekenis (wat juist bij een renovatie zeer belangrijk is).

Met betrekking tot monumenten geldt de stelregel: “Conserveren is beter dan repareren; repareren is beter dan restaureren en restaureren is beter dan vervangen“.

 

Onderhoud dient om de oorspronkelijke functie van een gebouw en de technische prestaties van zijn onderdelen te handhaven. In het kort: met onderhoud proberen we verval van een gebouw te vermijden.
Alle materialen vergaan op den duur. Zo verschillend als ze zijn, net zo verschillend is het met hun natuurlijke levensduur. Een woning is een verzameling van vele materialen, die ieder hun eigen levensduur hebben; hout gaat niet zo lang mee als metselwerk. Door onderhoud wordt de veroudering vertraagd.

Er kunnen drie soorten onderhoud worden onderscheiden:
preventief onderhoud (ook wel: periodiek onderhoud)
correctief onderhoud
functioneel onderhoud.

Bij de aanpak van onderhoud kan gewacht worden tot het noodzakelijk is (klachtenonderhoud of correctief onderhoud), maar het kan ook planmatig gebeuren (preventief onderhoud) op basis van een inspectierapport. Bij planmatig onderhoud wordt een onderhoudsprognose over meer jaren opgesteld.
Verder kan er sprake zijn van functioneel onderhoud: door andere wetten of maatschappelijke veranderingen kunnen aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn. In het verlengde hiervan ligt renovatie, wanneer het omvangrijker en wezenlijker aanpassingen betreft; dan volgt een nieuwe cyclus van initiatief met programma van eisen, ontwerp en uitvoering uitmondend in een nieuwe gebruiksperiode.
Periodiek onderhoud is te beschouwen als een vorm van preventief onderhoud.
Een woningkeuring toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud en geeft een indicatie van de herstelkosten.
Onderhoud van een gebouw heeft o.m. betrekking op schilderwerk (binnen en buiten, hout, metaal en beton), installaties (cv, ventilatie, liften e.d.), elektrische leidingen, dakherstel, dakgoten en hemelwaterafvoer, hang- en sluitwerk, schoorsteenvegen, riolering, reparaties (hout, beton, metselwerk, voegwerk e.d.), behandelen van vochtdoorlatende muren, tuin en schuur enz.

Wij hebben twee soorten van nieuwbouw:

  • De eerste is voor bedrijven en grote aannemers.
  • de tweede is voor particulier zoals een uitbouw, opbouw, serre en dakkapellen.

Houtaantasters | GHV Bouw BV

Heeft u gaatjes in het hout of vindt u regelmatig zaagsel op de vloer? Dan is de kans groot dat er houtaantasters in uw hout leven. De bekendste houtaantasters zijn: houtworm, huisboktor en zwam.

Houtaantasters kunnen ongemerkt veel schade aanrichten. Zij kunnen bijvoorbeeld de stevigheid van uw draagbalken ondermijnen. Zo kan één huisboktor in gemiddeld 10 jaar een hele balk opeten. Daarnaast is zwam ook schadelijk voor beton en metselwerk. Het is dus belangrijk dat de bestrijding effectief is.

Totaaloplossing

De specialisten van GHV Bouw en  Lagerwey bestrijding & bescherming denken actief met u mee. Naast een zorgvuldige bestrijding nemen wij ook preventieve maatregelen. Daarmee bestrijden we niet alleen het ongedierte, maar pakken ook de oorzaak aan, zodat u weer veilig gebruik kunt maken van uw woon- of werkomgeving. Zijn er bouwkundige werkzaamheden nodig? Onze specialisten van GHV Bouw nemen u ook deze zorgen graag uit handen. GHV Bouw en Lagerwey bestrijding & bescherming gebruikt FSC-gecertificeerd hout. Zo leveren wij een bijdrage aan een duurzame wereld.

Inspectie

Bij de koop of verkoop van een woning wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Dat is logisch. Daarom staan onze specialisten klaar voor een zorgvuldige inspectie van de woning op de aanwezigheid van houtworm, huisboktor en zwam. Zo weet u vooraf of er houtaantasters in de woning aanwezig zijn en voorkomt u langdurige procedures en onverwachte extra kosten.

De inspectie van GHV Bouw Lagerwey bestrijding & bescherming gaat verder dan de reguliere bouwkundige rapporten. Onze specialisten kennen de kleinste aanwijzingen van moeilijk op te sporen houtaantasters. Daarnaast bevat het inspectierapport altijd een praktisch bestrijdingsadvies. Uiteraard voeren onze specialisten de bestrijding op korte termijn voor u uit. Zo kunt u rekenen op een woning die vrij is van houtaantasters. Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende soorten houtaantasters die Lagerwey bestrijdt.

Totaaloplossing

Houtaantasters kunnen veel zichtbare en onzichtbare schade aanrichten. Houtworm, huisboktor en zwam ondermijnen elk op hun eigen manier de stabiliteit van uw huis. Draagbalken worden zwak en hout wordt zacht. Reden genoeg om professionele bestrijding in te schakelen.

Oorzaak

De specialisten van GHV Bouw en  Lagerwey bestrijding & bescherming bieden meer dan een efficiënte bestrijding. Wij zoeken ook naar de oorzaak van de aanwezigheid van houtaantasters. Waar mogelijk nemen we preventieve maatregelen, zodat de houtaantasters geen nieuwe kans krijgen.

Bouwkundige werkzaamheden

Tijdens de bestrijding verwijderen wij ernstig aangetast materiaal. Na de bestrijding verzorgen wij alle bouwkundige werkzaamheden die nodig zijn om uw woning weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Hierbij kunt u rekenen op het vertrouwde vakmanschap van onze specialisten. Zo kunt u na een bestrijding weer veilig gebruikmaken van uw eigen woon- of werkomgeving.
Wij geven u graag een impressie van onze totaaloplossing.

Inspectiecertificaat voor woningen en panden

Bent u van plan een huis te kopen of te verkopen? Neem dan geen risico en laat een inspectiecontrole uitvoeren. De specialisten van GHV Bouw en Lagerwey bestrijding & bescherming controleren het pand zorgvuldig op de aanwezigheid van houtworm, huisboktor en zwam.

Deze inspectie gaat verder dan de reguliere bouwkundige rapporten. De specialisten van Lagerwey bestrijding & bescherming zijn bekend met de kleinste aanwijzingen van moeilijk op te sporen houtaantasters. Het rapport is voorzien van een praktisch bestrijdingsadvies. De bestrijding kan op korte termijn door ons worden uitgevoerd.

De kosten van deze inspecties wegen niet op tegen de langdurige procedures en financiële gevolgen die de aanwezigheid van houtaantasters bij het koopproces kunnen geven. Met het inspectiecertificaat kunt u met een gerust hart het pand kopen of verkopen.

GHV Bouw is gerenomeerd VBI PS-Renovatievloeren specialist in Amsterdam en omstreken 

De PS-renovatievloer van VBI die gebruikt door GHV Bouw is arbovriendelijk, handig en licht door de combinatie van lichtgewicht stalen liggers en EPS-vulelementen                   ( Minimale RC- Waarde van 4,0 / Maximale RC- Waarde 5,2).

Snel geklaard met de VBI PS-renovatievloer
Een niet-geïsoleerde houten vloer renoveren naar een hoger energielabel? Dat is niet zo eenvoudig. Vaak zijn ze niet vlak en aangetast door vocht, schimmels en zwammen. Daarnaast dringen regelmatig vervelende luchtjes uit de kruipruimte de woning binnen. GHV Bouw plaatst de PS-Renovatievloer snel en eenvoudig.

Hoog geïsoleerde vloer van nieuwbouwkwaliteit
De PS-renovatievloer van VBI die door PS-renovatievloeren specialist GHV Bouw wordt gebruikt is arbovriendelijk, handig en licht door de combinatie van lichtgewicht stalen liggers en EPS-vulelementen (h.o.h. 900 mm). Door het aanbrengen van een betonnen druklaag met wapeningsnet op de liggers en EPS-vulelementen, bouw je een hoog geïsoleerde vloer van nieuwbouwkwaliteit.

Korte droogtijd PS-Renovatievloer
Vele bouwers hebben de afgelopen jaren al tienduizenden m2 van dit product tot volle tevredenheid verwerkt. Toch hadden ze behoefte aan een lichtere en bovenal drogere uitvoering. Niet alleen omdat de draagkracht van de oude fundering soms onvoldoende was voor de nieuwe vloer, maar ook omdat opdracht gevers zoeken naar een korte droogtijd van de vloer. De PS-renovatievloer Droog van VBI heeft dezelfde stalen liggers en EPS-vulelementen (h.o.h. 610 mm), maar een afwerking van bijvoorbeeld underlayment of cementgebonden houtvezelplaat. Helemaal áf maak je het met  de bijbehorende thermisch verzinkte hoeklijnen. Deze vloer heeft een standaard isolatiewaarde van Rc 4,0 m2 K/W en is ook leverbaar in een isolatiewaarde van Rc 5,2 m2 K/W.

renovatievloer1renovatievloer2

Vocht op  de muren :

Bij het vaststellen van natte plekken op de muren denken velen steevast aan opstijgend vocht.

De natte plekken op de muren zijn slechts vaststellingen, een uiterlijk zichtbaar fenomeen.

Bij een grondige analyse blijkt dat het zogenaamde opstijgend grondvocht niet bestaat. Na grondig onderzoek bij 20.000 gebouwen blijkt dat de juiste oorzaken helemaal geen opstijgend vocht waren.

Er is nog steeds geen enkel gebouw gevonden waar ‘opstijgend vocht’ voorkomt. Een vochtplek op een muur in een woning wordt pas zichtbaar na het loskomen van verf- en behanglagen. Dit wordt veroorzaakt door het expanderen van oplosbare zouten, meegevoerd door het water. Dit water kan van zeer ver komen. De correcte oorzaak kan dus ver van de schadeplaats liggen. Het is dus uitermate belangrijk om de juiste oorzaak te bepalen om een gepaste maatregel te kunnen diagnosticeren. Belangrijk is te weten waar de eerste vochtplek begonnen is en of er toen iets gewijzigd is in of rondom de woning. Mogelijk is het vocht begonnen na extreme weersomstandigheden.

Op trekkend/opstijgend vocht.

Indien u opstijgend vocht vaststelt of alleszins iets wat erop lijkt, dan is dit enkel maar een klein zichtbaar deel van de gevolgschade. Opstijgend vocht is echter NOOIT een oorzaak maar enkel een gevolg van altijd een derde oorzaak. Dit kan een lek zijn in een aanvoer- of een afvoerleiding, het kan liggen aan een ontbrekende maaivelddichting of andere plaatsen van toevoer van vocht.

De vastgestelde juiste oorzaken van alle gestelde vochtproblemen bij 20.000 onderzochte gebouwen in Nederland,zijn:
– 63 % gebrekkige waterdichting ter hoogte van maaiveldzone
– 21 % spouwmuurcondensatie
– 19 % slagregen doorheen buitengevel
– 18 % lekkende afvoeren
– 15 % overmatige dampdruk vanuit kruipkelder, natte kelder of regenput
–   3 % lekkende aanvoerleidingen
–   2 % rechtstreeks lekken in de kelder (echt grondwater)
–   1 % lekken in betonkelders
–   1 % lekken in het dak
–   0 % opstijgend grondvocht (want dit is nooit de oorzaak, enkel gevolgschade)
–   0 % vocht door een gebrekkige isolatie of koudebruggen (= geen oorzaak, enkel gevolgschade)
* Meerdere oorzaken zijn waarschijnlijk.

Zelfs na een grondig forensisch onderzoek bij woningen van 0 tot 2.000 jaar oud is het zogenaamde “Opstijgend vocht” nog nergens gevonden als oorzaak van een mogelijk vochtprobleem.

 

Hier zijn wij ook gecertificeerd in!

 


Indien uw interesse is gewekt, wacht niet langer en...